Beschermende planten

Beschermende planten

Veel planten en dieren zijn zo zeldzaam dat ze bescherming verdienen. Bijna elk land heeft daarom een lijst van beschermde planten en dieren. De meeste landen houden ook de CITES-regeling aan. Dit is van groot belang omdat anders bepaalde soorten toch zullen uitsterven. De Nederlandse lijst met beschermde planten kwam tot stand met medewerking van het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij. De lijst vermeldt de beschermde planten anno 2002. Naast deze lijst zijn er soms aanvullingen die per gemeente of provincie verschillen.

Beschermde planten mogen niet worden uitgestoken, geplukt of afgesneden. Ook het in bezit hebben is verboden mits het met ontheffing gekweekte planten betreft.

Het overtreden van de wet op beschermde planten en dieren kan een flinke boete of gevangenisstraf opleveren. Iedereen die bloemen schikt moet zich ervan bewust zijn dat niet zomaar overal wilde bloemen kunnen worden geplukt of worden uitgestoken.

CITES-regeling

Voor internationale regelgeving voor bescherming van en handel in beschermde planten is er de CITES: Convention on International Trade in Endangered Species. De CITES stelt sinds 1984 regels aan de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Voor sommige soorten is een speciale vergunning vereist, zowel voor handel als voor kweek. Deze kan worden aangevraagd bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Ca.130 landen zijn aangesloten bij de CITES regelingen. Vele plantensoorten vallen onder de CITES-regeling en zijn verboden in bezit te hebben. Ook vele schelpensoorten zijn niet toegestaan, zoals de doopvontschelpen en eendenmossels. Van de koralen (dit zijn bloemdieren) zijn verboden: alle doornkoralen, echte koralen, blauwe koralen en orgelpijpkoralen. Helaas houden sommige handelaren en bloemisten zich niet aan de wettelijke regels en men beseft niet dat de natuur daardoor grote schade oploopt. De CITES organisatie is strikt in naleving van de gestelde regels.

Beschermde planten in Nederland (lijst 2002)

De planten worden weergegeven in Botanische naam - Nederlandse naam.

Zonnedauw:

 • Drosera intermedia – kleine zonnedauw
 • Drosera anglica – lange zonnedauw
 • Drosera rotundifolia – ronde zonnedauw

Gentiaan soorten:

 • Gentianella germanica – duitse gentiaan
 • Gentianella ciliata – franjegentiaan
 • Gentianella pneumonanthe – klokjesgentiaan
 • Gentianella cruciata – kruisbladgentiaan
 • Gentianella amarella – slanke gentiaan
 • Gentianella campestris – veldgentiaan

Klokjes:

 • Campanula glomerata – Kluwenklokje
 • Campanula latifolia – Breed klokje
 • Campanula patula – Weideklokje
 • Campanula persicifolia – Perzikbladig klokje
 • Campanula rapunculoides – Akkerklokje
 • Campanula rapunculus – Rapunzelklokje
 • Campanula rhomboidalis – Bergklokje
 • Campanula rotundifolia – Grasklokje
 • Campanula trachelium – Ruig klokje

Orchideeën:

 • Orchis ustulata – aangebrande orchis
 • Orchis simia – aapjesorchis
 • Palanthera chlorantha – bergnachtorchis
 • Ophrys apifera – bijenorchis
 • Cephalanthera damasonium – bleek bosvogeltje
 • Himantoglossum hircinum – bokkenorchis
 • Dactylorhirza fuchsii – bosorchis
 • Dactylorhirza majalis majalis – brede orchis
 • Epipactis helleborine – brede wespenorchis
 • Epipactus atrorubens – bruine wespenorchis
 • Goodyra repens – denneorchis
 • Epipactis muelleri – geelgroene wespenorchis
 • Dactylorhiza maculata – gevlekte orchis
 • Coeloglossum viride – groene nachtorchis
 • Liparis loeselii – groenknolorchis
 • Listera ovata – grote keverorchis
 • Gymnadenia conopsea – grote muggenorchis
 • Orchis morio – harlekijn
 • Spiranthes spiralis – herftschroeforchis
 • Herminum monorchis – honingorchis
 • Listera cordata – kleine keverorchis
 • Orchis mascula – mannetjesorchis
 • Epipactis palustris – moeraswesporchis
 • Aceras anthropophorum – poppenorchis
 • Orchis purpurea – purperorchis
 • Dactlylorhiza majalis praetermissa – rietorchis
 • Cephalanthera rubra – rood bosvogeltje
 • Orchis militaris – soldaatje
 • Hammarbya paludosa – veenmosorchis
 • Dactylorhiza sphagnicola – veenorchis
 • Dactylorhiza incarnata – vleeskleurige orchis
 • Ophrys insectifera – vliegenorchis
 • Neottia nidus-avis – vogelnestje
 • Orchis coriophora – wantsenorchis
 • Platanthera bifolia – welriekende nachtorchis
 • Cephalanthera longifolia – wit bosvogeltje
 • Pseudorchis albida – witte muggenorchis
 • Spiranthes aestivalis – zomerschroeforchis

Sleutelbloem:

 • Primula elatior – slanke sleutelbloem
 • Primula veris – echte sleutelbloem
 • Primula vulgaris – stengelloze sleutelbloem

Overige beschermde soorten:

 • Allium ursinum – daslook
 • Arabis hirsuata subsp. Sagittata – pijlscheefkelk
 • Arnica montana – valkruid
 • Asplenium adiantum-nigrum – zwartsteel
 • Asplenium scolopendrium – tongvaren
 • Asplenium trichomonas – steenbreekvaren
 • Asplenium viride – groensteel
 • Butomus umbellatus – zwanebloem
 • Ceterach officinarum – schubvaren
 • Cirsium dissectum – Spaanse ruiter
 • Colchicum autumnale – herfsttijloos
 • Cystopteris filix-fragilis – blaasvaren
 • Desmazeria rigida – stijf hardgras
 • Dianthus deltoides – steenanjer
 • Dipsacus fullonum – grote kaardebol
 • Eryngium maritimum – blauwe zeedistel
 • Erysimum cheiri – muurbloem
 • Fritillaria meleagris – wilde kievitsbloem
 • Gymnocarpium robertianum – rechte driehoeksvaren
 • Hieracium amplexicaule – stengelomvattend havikskruid
 • Juniperus communis – jeneverbes
 • Lathyrus tuberosus – aardaker
 • Leucojum aestivum – zomerklokje
 • Menyanthes trifoliata – waterdrieblad
 • Narthecium ossifragum – beenbreek
 • Origanum vulgare – wilde marjolijn
 • Ornithogalum nutans – knikkende vogelmelk
 • Ornithogalum umbellatum – gewone vogelmelk
 • Osmunda regalis – koningsvaren
 • Parietaria judaica – klein glaskruid
 • Parnassia palustris – parnassia
 • Pseudofumaria lutea – gele helmbloem
 • Salvia pratensis – veldsalie
 • Veronica longifolia – lange ereprijs
 • Vinca minor – kleine maagdenpalm
 • Viola calaminaria – zinkviooltje.
Terug naar overzicht