Bomen – houtgewassen

Bomen – houtgewassen

Onder de term houtgewassen verstaat men bomen zoals loofbomen en coniferen. Onder bomen verstaat men houtachtige planten die een centrale hoofdstam of hoofdtak hebben. Ze kenmerken zich dus door het hebben van (meestal) een enkele stam. Opvallend is dat als we naar de kroon van een boom kijken deze meestal een herkenbare hoofdtak en ook zijtakken heeft.

Veel loofbomen verliezen in het Nederlandse klimaat hun blad in het najaar en zijn in de winter dus kaal. Ook een kale boom heeft in de tuin of in een park een bepaalde esthetische kwaliteit. Soms is ook een fraaie bast een goede reden voor aanplant. Sommige coniferen verliezen naalden in de winter terwijl andere groen blijven. Coniferen bezitten geen loofblad, maar naalden of schubben.

Bomen onderscheiden we in:

 • loofbomen
 • naaldbomen.

Bomen kunnen worden ingedeeld naar gebruik:

 • als bosboom
 • als laanboom
 • als plantsoenboom of parkboom
 • als solitairboom
 • als straatboom voor brede straten
 • als straatboom voor smalle straten
 • als tuinboom
 • snel groeiend
 • langzaam groeiend
 • bodembedekkend (bij coniferen)
 • geschikt als haag (vooral bij coniferen).

Bomen kunnen worden ingedeeld naar de vorm van de kruin:

 • zuilvormig
 • piramidaal-ovaal
 • rond
 • breed
 • overhangend.

Bomen kunnen worden ingedeeld naar groeihoogte:

 • hoger dan 15 meter zijn bomen van de eerste grootte
 • van 10 tot 15 meter zijn bomen van tweede grootte
 • van 6 tot 10 meter zijn bomen van derde grootte
 • van 1 tot 6 meter (vooral bij coniferen).

Toepassing

Bomen worden toegepast naar de omstandigheden zoals bijvoorbeeld de beschikbare ruimte. Ook is het belangrijk rekening te houden met het bestand zijn tegen zeewind, wind, droogte, vervuiling, grondsoort en dergelijke. Ook de bloei, vruchten, bladvorm en bladkleur zijn van belang bij de keuze.

Voor de bloemsierkunst zijn van vele boomsoorten takken met of zonder blad bruikbaar. Ook de bast is soms erg fraai. De bloeiwijze is ook soms geschikt, denk aan de kastanje en natuurlijk de vruchten van sommige soorten zoals plataan en kastanje.

Grote bomen kunnen in een kleine tuin met hun vele wortels soms veel water en voedsel uit de grond halen. Ook kan door de schaduw uw assortiment tuinplanten beperkt worden.

Verzorging

Voor de verzorging is het vooral van belang om na te gaan of de boomsoort zal groeien in de omgeving waar u woont. Bij de meeste soorten is snoeien niet nodig, maar als ze in een beperkte tuin te groot worden is snoeien een goede oplossing. Het beste is jong te beginnen om het model mooi te houden. Zeewind is voor sommige bomen niet goed.

Als u takken van bomen in bloemwerk gebruikt, knip ze dan af en zet ze op water met daarin een heester chrysal. Na enkele uren kunt u de takken in het bloemwerk gebruiken.

Enkele soorten

De planten worden weergegeven in Botanische naam – Nederlandse naam.

 • Aesculus hippocastanum – paardekastanje
 • Fagus sylvatica 'Pendula – treurbeuk
 • Quercus rubra – eik
 • Salix matsudana 'Tortuosa' – kronkelwilg
 • Magnolia
 • Sorbus aucuparia – gewone lijsterbes
Terug naar overzicht