Technieken van het bloemschikken

Technieken van het bloemschikken

Het is bij het bloemschikken van grote waarde om de technieken op een goede manier toe te passen. Iedereen kan leren om dit goed te doen. Er zijn heel veel soorten technieken en het is de kunst om de juiste techniek te kiezen in een bepaalde situatie.

Indeling van technieken

 • Steektechnieken
  a) natte technieken
  b) droge technieken
  c) bevestigen
  d) insteken
  e) droogmateriaal en zijde
 • Bindtechnieken
  a) handgebonden technieken
  b) draadtechnieken
 • Lijmtechnieken
 • Alternatieve technieken
  a) stapelen
  b) rijgen
  c) spannen
  d) klemmen
  e) binden
  f) vlechten
  g) spijkeren
  h) planttechnieken
  i) inlegtechnieken
  j) bevestigingstechnieken met spelden, stokjes, paperclips en nietjes
  k) steuntechnieken
 • Japanse technieken
  a) kenzans (loodprikkers)
  b) kubari-technieken
  c) span- en klemtechnieken

De ondergrond en de basis

Onder de ondergrond verstaan we een schaal, bak, mand, vaas e.d. Onder de basis verstaan we steekschuim, gaas e.d. Wij maken onderscheid in natte technieken voor levende bloemen en droge technieken voor droog- en zijdebloemen.

De ondergrond van de schikking moet aansluiten bij de schikstijl. Ook dienen wij een basis te kiezen die maximaal resultaat geeft wat betreft schikmogelijkheden, houdbaarheid en vormgeving. Zowel de ondergrond als de basis moeten met zorg gekozen worden omdat het eindresultaat van de schikking hiervan voor een flink deel afhangt. Voor natte Oasis geldt dat het drenken hiervan in water met een snijbloemenvoedsel erin positief is voor de levensduur van het bloemstuk.

Bevestigen

Het in of aan de ondergrond bevestigen van bases zoals steekschuim doen wij door het vastklemmen of we plakken met kleefstof (Oasis-fix) één of meer kunststof pinholder(s) vast op de bodem van de schaal. Daarna kunnen wij hierop het natte of droge steekschuim bevestigen. Ook mag het steekschuim niet over de rand van de schaal of vaas heen hangen; het mag er wel boven uit steken.

Het insteken

Voordat u een schikking gaat maken, moeten alle bloemen en overige levende materialen eerst zijn afgesneden en een paar uur water hebben gedronken. U snijdt met een scherp mes de stelen schuin aan onder een hoek van ca. 45 graden. Direct daarna steekt u ze op de gewenste plaats in de schikking. Let er op dat u diep in het steekschuim steekt en de materialen dan ook vast zitten. Bij het schikken in gaas moet u de stelen extra diep in de vaas steken om er zeker van te zijn dat ze nog water kunnen drinken.

Bindtechnieken

Dit zijn alle technieken waarbij – door binden – materialen worden bijeengehouden als boeket of als schikking. Ook kunnen wij het binden hanteren om als decoratief element in een schikking te fungeren. Als alternatieve techniek zijn bindsels vrij populair. Het binden geschiedt met behulp van bindmateriaal zoals: touw, raffia, lint, ijzerdraad, tape of dunne twijgen.

Lijmtechnieken

In de bloemsierkunst wordt ook gebruik gemaakt van lijmtechnieken. Dit gebeurt meestal met behulp van het lijmpistool. De zeer hete lijm wordt dun aangebracht op de te verlijmen delen en direct tegen elkaar geplakt. Binnen enkele seconden is de lijm droog. Er is ook koude Oasis-glue, een speciale lijm waarmee gemakkelijk levende en dode materialen kunnen worden gelijmd.

Stapelen

Dit is een veelgebruikte moderne techniek waarbij materiaal zoals blaadjes of leisteen worden gestapeld. Hierdoor ontstaat een sterk gegroepeerd of structuur effect.

Rijgen

Hierbij worden materialen bijvoorbeeld aan een draad geregen. Dit kan nodig zijn bij het maken van slingers of bij het decoratief verwerken van bepaalde bijmaterialen of attributen.

Spannen

De spantechniek omvat het tussen de rand(en) van een schaal, bak of vaas inklemmen van materiaal. Meestal gebruiken wij hiervoor takken. Tussen de takken kunnen we weer ander materiaal inklemmen.

Klemmen

Het gaat hierbij om het klem zetten van materiaal in een bak, schaal of vaas.

Binden

Het maken van bindsels; het bijeenbinden van materiaal op een vaak decoratieve wijze, wordt veel gedaan.

Vlechten

Bij deze techniek worden materialen kruiselings over en door elkaar geslagen tot een geheel. De vlechttechniek wordt vanaf het begin der jaren tachtig in de bloemsierkunst toegepast.

Spijkeren en schroeven

Zware takken, houtige vruchten, maar ook bepaalde attributen kunnen aan de ondergrond (indien deze dit toelaat) worden vastgespijkerd.

Inlegtechnieken

Dit betreft het gewoonweg los in een schaal of bak neerleggen van materiaal. Bij de drijfschaal leggen wij eenvoudigweg één of meerdere bloemen en wat blad in het water.

Bevestigingstechnieken met spelden, stokjes

Spelden zijn handig bij het vastprikken van klein bladmateriaal op een ondergrond, bijvoorbeeld op een Oasis-sec vorm. Stokjes kunnen bij een schikking worden gebruikt om materiaal aan elkaar te bevestigen.

Steuntechnieken

Bij het bevestigen van zware takken of krom materiaal is het soms moeilijk deze in de gewenste positie te houden. De hulp van een paar stokjes die in tegengestelde richting als schoor fungeren is hiervoor de oplossing.

Japanse technieken

Handig is de Kenzan of loodprikker; deze bestaat uit een loden basis die bezet is met vele koperen spijkertjes. Op deze spijkertjes kunt u de bloemstelen vastdrukken. Kubari-technieken (het inklemmen of vastzetten van materiaal met behulp van stokjes) zijn zeer interessant en ook in veel gevallen goed bruikbaar.

Span- en klemtechnieken

Vanuit de kubari-technieken zijn de span- en klemtechnieken ontstaan. Het principe is vrijwel eender; het inklemmen van materiaal, maar dan op een creatievere manier.

Terug naar overzicht