Wij hebben een aantal veel gestelde vragen voor u verzameld. Heeft u een vraag voor deze lijst? Stuur ons dan gerust een e-mail.

1. Wat kan ik worden met een bloemschikopleiding?

Er zijn verschillende mogelijkheden zoals: bloembinder, verkoper in een bloemenwinkel, chef van de binderij of winkel, u begint zelf een winkel, u kunt cursussen of workshops aan amateurs gaan verzorgen en u kunt in een tuincentrum of in een bloemengroothandel werken. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om in het buitenland een baan te zoeken aangezien Nederlandse bloembinders met diploma's en ervaring zeer gewild zijn. Bij voldoende vooropleiding kunt u eventueel ook doorstromen naar de lerarenopleiding aan de STOAS, tegenwoordig kan men zelfs al met vrij een minimale opleiding leraar worden.

2. Moet ik in een bloemenwinkel werken als ik een vakopleiding van de SOB volg?

Nee, dat is niet verplicht. Het is natuurlijk wel aan te bevelen zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen om zo met meer succes aan de opleiding deel te nemen.

3. Er zijn scholen die het VBW cursusprogramma in 1 jaar of in 2 jaar doen, hoe komt dat?

De opleidingen mogen zelf het programma invullen. Ieder doet dat op de eigen manier. De VBW geeft globaal aan welke onderwerpen moeten worden behandeld. Voor de praktijk zijn dat indien goed uitgewerkt ca. 70 verschillende stijlen en varianten. Daarnaast is er nog theorie, vormleer, kleurleer en plantenkennis. Belangrijk is het aantal lesuren dat is gepland. Het gaat uiteindelijk om de kennis die u opdoet en minder om het diploma. Een richtlijn voor totaal lesuren in een goede opleiding: DFA-1 200 uur; DFA-2 alleen theorieaanvulling 70 uur; ADFA-1 200 uur; ADFA-2 alleen theorieaanvulling extra deel 60 uur; Proeve-deel A 130 uur. Proeve deel B 200 uur. Het is aan te bevelen de opleidingen niet in een te korte tijdsplanning te geven.

4. Zijn er goede leerboeken voor de opleidingen van de VBW?

De VBW heeft eigen leerboeken uitgebracht met daarin globale lesstof. Licentiescholen bepalen zelf wat ze voor lesstof aanbieden. Er is daarom veel verschil in de verstrekte informatie en vaak is deze niet overal up to date. Met de lesboeken van de VBW komt er wel meer uniformiteit in de opleidingen.

5. Vind ik gemakkelijk werk in de bloemschikbranche?

Als men beneden de 20 jaar is dan is dat niet moeilijk. Vaak wordt dit gecombineerd met het volgen van een opleiding. Naarmate men ouder is wordt het moeilijker om werk te vinden vanwege salariskosten. Toch komen steeds vaker mensen van ca. 25 en ouder aan het werk. Vaak begint men ook zelf een winkel nadat een vakopleiding is gevolgd. De branche heeft groot gebrek aan vakkundig personeel.

6. Wat is er nodig om een eigen winkel te beginnen?

In Nederland is met ingang van januari 2001 geen enkel diploma meer vereist. Het is uiteraard niet verstandig om een winkel te starten zonder goede vakkennis. U kunt hiervoor verschillende goede vakopleidingen volgen. Informeer voor vestigingseisen ook eens bij de Kamer van Koophandel.

7. Ik spreek alleen Engels, kan ik dan ook een opleiding volgen?

Ja, dat kan bij het Holland College. U kunt de praktijklessen volgen van de vakopleiding DFA, ADFA-1 of master-1. Voor kleine groepjes kan ook een gecomprimeerde cursus in het Engels worden verzorgd.

8. Ik ben allergisch voor bloemen, wat kan ik daaraan doen?

Allergie komt veel voor in de bloemenbranche. Lees voor uitgebreide informatie de tekst over allergie. In het algemeen nemen allergische reacties toe in het dagelijks leven.